Đăng Blog lên từ Smart phone!

Đăng Blog lên mọi lúc mọi nơi!

 • Cập nhật mọi lúc mọi nơi

  Tiện lợi cho người sử dụng hơn vì có thể cập nhật,đăng blog mọi lúc mọi nơi trên Smart phone.
  Đăng lên "hình bữa cơm" hay "hình chụp khi đi du lịch" vv.. theo ý thích!

 • Xem Blog trên Smart phone

  Dễ dàng tìm liếm bài blog muốn xem.
  Xem Blog mọi nơi!
  Bắt đầu tạo Blog trên điện thoại cầm tay!