Nhiều công cụ tiện lợi!

Công cụ vẽ hình,sửa cỡ hình,hoán chuyển video vv.. FC2 có rất nhiều công cụ tiện lợi dùng phụ vào Blog.

 • Nếu không muốn chỉ thể hiện bằng văn bản,hãy dùng công cụ vẽ hình.

  Dễ dàng vẽ hình và đăng lên được ngay vào bài viết
  làm Blog của bạn được thú vị hơn!

 • Ứng dụng với Thu nhỏ hình ảnh

  FC2 Thu nhỏ hình ảnh miễn phí,thu nhỏ được hình cỡ lớn thành cớ phù hợp với Blog của bạn!
  FC2 Thu nhỏ hình ảnh miễn phí,thu nhỏ được bất cứ hình ảnh nào

  FC2 Thu nhỏ hình ảnh
 • Nhập vào,xuất ra để lưu lại

  Sao lưu bài viết thì khi bạn xóa nhầm bài viết vẫn có thể phục hồn lại.