Chức năng phòng chống spam,hành vi phiền hoài hoàn hảo

Công cụ đối phó Spam cực mạnh!

  • Đầy đủ phương pháp phòng chống spam,hành vi phiền hà

    Nhiều blogger mất hứng thú sau khi nhận được lời bình luận spam.
    Tại FC2 Blog,chúng tôi có phương pháp phòng chống spam và bạn có thể sử dụng an toàn.